Warsztaty

 • Sztuka emocji, emocje w sztuce – od baroku do współczesności. Warsztaty związane z planowaną w Zamku wystawą Caravaggio i inni mistrzowie 10.11.2011 - 10.02.2022.
 • 11. 09.2021, godz. 11:00 – 12:30. Spotkanie integracyjne połączone z oprowadzaniem po wystawie Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy.
 • 06.10.2021, godz. 18:00 - 19:30. Spotkanie na Zoom połączone z prezentacją dzieł z wystawy Caravaggio i inni mistrzowie. Prowadzenie historyk sztuki Przemysław Głowacki
 • 16.10.2021, godz. 11:00 - 13:00. Spotkanie w pracowni edukacyjnej Zamku, wspólne wypracowanie scenariusza lekcji muzealnej na wystawie Caravaggio i inni mistrzowie dla klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas szkół ponadpodstawowych.
 • Nauczyciele uzyskają zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie. Ich klasy zostaną zaproszone na darmowe lekcje na wystawie poprowadzone przez zamkowych edukatorów w oparciu o wypracowany wspólnie scenariusz.
 • UWAGA! ZAPISY NA WARSZTATY ZAMKNIĘTE. LICZBA MIEJSC WYCZERPANA.

KONTAKT: mprzypkowska@zamek-krolewski.pl


Archiwum spotkań:

 • Polityka kulturalna polskich Wazów w kontekście twórczości nadwornego artysty Tomasza Dolabelli. Spotkanie na wystawie Dolabella. Wenecki malarz Wazów. 11.09 -06.12.2020
 • 03.10.2020 (sobota) godz. 10.00 (I grupa), godz. 12:00 (II grupa) spotkanie na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie (ok. 90 min).
 • Zagadnienia i kręgi tematyczne :
  - mecenat królewski jako narzędzie polityki dynastycznej Wazów
  - propaganda polityczna i gloryfikacja władcy
  - pozycja Republiki Weneckiej i jej wpływ na kulturę i sztukę Europy doby Baroku
  - związki/kontakty kulturalne Rzeczpospolitej XVII w. z Republiką Wenecką
  - polska polityka międzynarodowa na przykładzie artystycznych wyborów władców wazowskich
  - kontrreformacja i pozycja kościoła w XVII w. na przykładzie realizacji Dolabelli
  - polska kultura, obyczaj i strój w ujęciu Tomasza Dolabelli
  - sylwetka malarza w kontekście sztuki weneckiej i barokowej
 • Prowadzenie: historyczka sztuki Monika Przypkowska, Zamek Królewski w Warszawie