Lekcje „Królewska szkoła on-line”

 
       
  •  

"Królewska szkoła on-line" - lekcje prowadzone przez edukatorów na żywo, na platformie zoom. Proponujemy 16 tematów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (opisy poniżej). Prowadzący, odwołując się do podstawy programowej, rozmawiają z uczniami na tematy z historii, sztuki i kultury w oparciu o dzieła sztuki znajdujące się w Zamku Królewskim w Warszawie. Czas trwania lekcji 40 min.

Formularz zamówienia lekcji >

Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych >


Szkoła podstawowa:


1. CANALETTO ULUBIONY MALARZ KRÓLA, kl. I–III

Bernardo Bellotto zw. Canalettem namalował dla króla Stanisława Augusta cykl obrazów przedstawiających Warszawę. Dzięki nim możemy przenieść uczniów na ulice XVIII-wiecznego miasta, posłuchać jego odgłosów i zobaczyć, jak żyli i wyglądali wówczas ludzie. Zapraszamy w podróż w czasie w trakcie zamkowej lekcji on-line.

2. KRÓL W RAMIE, NA ŚCIANIE, kl. I–III

Portret, czyli artystyczny wizerunek, to sprawa bardzo ważna dla każdego króla. W dawnych czasach, kiedy nie istniała fotografia, królewska malarnia wykonywała tych portretów bardzo, bardzo wiele. Oglądając uważnie różne rodzaje portretów (reprezentacyjne, prywatne), uczniowie poznają insygnia władzy królewskiej, symbolikę kolorów i znaków (korona, berło, jabłko).

3. SPOTKAJMY SIĘ NA KRÓLEWSKIM DWORZE, kl. I–III

Zapraszamy na wirtualną przechadzkę po najpiękniejszych królewskich apartamentach. Podczas lekcji uczniowie poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału. Zastanowią się, kto mógł odwiedzić króla, co monarcha jadł na śniadanie i jak należało się zachowywać w jego obecności. Zapraszamy do wspólnego odkrywania tych tajemnic podczas zamkowej lekcji

4. W PRACOWNI WENECKIEGO MISTRZA, kl. I–III

lekcja na wystawie czasowej Dolabella. Wenecki malarz Wazów

Podczas lekcji uczniowie przeniosą się do tajemniczej pracowni malarskiej weneckiego mistrza Tomasza Dolabelli który wybrał na swój dom Kraków i miał zaszczyt pracować dla trzech polskich królów. dowiedzą się jak wyglądała praca malarza  XVII wieku, jak i z czego przygotowywano farby i płótna. Porozmawiamy też o tym co oznaczało być nadwornym malarzem króla oraz na czym polegała wyjątkowość weneckiego mistrza w Polsce.

Podczas rezerwacji zajęć prosimy o dopisek "online" przy tytule.

5. CANALETTO W WARSZAWIE, kl. IV–VIII

Canaletto to przydomek włoskiego malarza, Bernarda Bellotta. Przybył on do Warszawy z Wenecji i zaprzyjaźnił się z królem Stanisławem Augustem. W Warszawie na prośbę króla namalował kilkadziesiąt obrazów, które znajdują się w zbiorach Zamku. Podczas lekcji uczniowie usłyszą opowieść o Sali Canaletta, gdzie znajdują się najpiękniejsze obrazy Bellotta, i dowiedzą się, co to jest weduta i sztafaż.

6. MĄŻ W MĄŻ, CZYLI JAK SZLACHTA KRÓLA WYBIERAŁA, kl. IV–VIII

W Polsce już pod koniec XVI w. każdy obywatel (szlachcic) uzyskał czynne i bierne prawo wyborcze. Mógł osobiście wybierać króla, a nawet kandydować na ten urząd. Z czego wynikała uprzywilejowana pozycja stanu szlacheckiego? Na jakich zasadach przeprowadzano wolną elekcję? Czym były artykuły henrykowskie i pacta conventa? Jaki był bilans korzyści i strat elekcji viritim? Na te i inne pytania uczniowie poznają odpowiedź podczas zamkowej lekcji on-line.

7. NA KRÓLEWSKIM DWORZE, kl. IV–VIII

Zamek Królewski w Warszawie to wspaniała, rozległa rezydencja. Podczas lekcji on-line uczniowie dowiedzą się, jak naprawdę wyglądało codzienne życie króla w tej wyjątkowej przestrzeni, czy łatwo się żyło na królewskim dworze, a także czym była etykieta dworska i ceremoniał.

8. NA TROPACH ANTYKU SALA WIELKA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE, kl. IV–VIII

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu to podstawa cywilizacji europejskiej. Ustalone w tym czasie kanony piękna inspirowały artystów wszystkich epok i do dziś nie straciły na atrakcyjności. Motywy zaczerpnięte z antyku były wykorzystywane na dworze króla Stanisława Augusta? Zapraszamy do pogłębienia wiedzy na ten temat podczas zamkowej lekcji on-line

9. SALON ARTYSTYCZNY PRZY CZWARTKOWYM STOLE, kl. IV–VIII

Obiady czwartkowe to wyjątkowe spotkania, organizowane na wzór paryskich salonów literackich przez króla Stanisława Augusta, które gromadziły przy wspólnym stole literatów, naukowców i intelektualistów polskiego oświecenia. Rozmawiano o sztuce, literaturze i nauce przy wspaniałych potrawach królewskiego kuchmistrza. Spotkania okazały się wyjątkowe, bo przyczyniły się do rozkwitu polskiej kultury czasów oświecenia.

10. SREBRNA RZECZPOSPOLITA WAZÓW. LUDZIE I PAŃSTWO, kl. IV–VIII

Panowanie królów z dynastii Wazów nie zawsze było pod względem politycznym szczęśliwe dla Polski. Ale to również czas największych zwycięskich bitew oręża polskiego oraz rozkwitu architektury, malarstwa, muzyki, teatru i opery. Na czym polegał ich artystyczny mecenat oraz model kierowania państwem, dowiecie się, przybywając do siedziby Wazów w Zamku Królewskim w Warszawie w ramach lekcji on-line. Zapraszamy

11. TOMASZ DOLABELLA SEKRETY WENECKIEGO MALARSTWA, kl. IV–VIII

lekcja na wystawie czasowej Dolabella. Wenecki malarz Wazów

Podczas lekcji przywołamy nastrój XVII wiecznej Wenecji i Krakowa – miast tak odległych geograficznie jednak połączonych postacią artysty Tomasza Dolabelli, który nad Wisłę przeniósł zdobycze weneckiej Serenissimi, jej wspaniałe kolory i dorobek największych mistrzów malarstwa weneckiego. Poznamy tajniki warsztatu mistrza, dowiemy się na czym polegała wyjątkowość weneckiego malarstwa, która dzięki Tomaszowi Dolabelli mogła zagościć również nad Wisłą.

Podczas rezerwacji zajęć prosimy o dopisek "online" przy tytule.


Szkoła ponadpodstawowa:


1. ZAINSPIROWANI ANTYKIEM – SALA WIELKA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu to podstawa cywilizacji europejskiej. Ustalone w tym czasie kanony piękna inspirowały artystów wszystkich epok i do dziś nie straciły na swojej atrakcyjności. Zapraszamy do Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, gdzie pokażemy uczniom, jak wykorzystywano motywy antyczne w czasach panowania ostatniego króla polski.

2. ZE SNOPKIEM W HERBIE, CZYLI O DYNASTII WAZÓW NA TRONIE POLSKI

Czasy wazowskie w Polsce nazywa się srebrnym wiekiem, ale również mówi się o nich jako o początku końca Rzeczypospolitej. Czy trzej władcy z tej dynastii zasługują na pomnik czy surową ocenę? A może to, czego dokonali, było maksimum tego, co mógł zrobić król w systemie demokracji szlacheckiej? Podczas lekcji zostanie omówiona nie tylko historia polityczna naszego kraju, ale również rozwój kultury, sztuki, a także okres panowania dynastii polskich Wazów.

3. WE CZWARTEK OBIAD UCZONY PRAWDY I MITY O SŁYNNYCH OBIADACH CZWARTKOWYCH

Stanisław August w czasach swojego panowania organizował na wzór paryskich salonów literackich spotkania popularnie zwane obiadami czwartkowymi. Zapraszani na nie polscy intelektualiści cenili wspaniałą kuchnię królewskiego kucharza, za prawdziwą ucztę uznając jednak przede wszystkim strawę duchową. Celem spotkań były rozmowy dotyczące sztuki, nauki, literatury. Wywarły one znaczący wpływ na rozwój kultury w Polsce. Popularność tematu, jakim są obiady czwartkowe, spowodowała, że powstało wiele nieprawdziwych informacji, niestety powielanych. Kto uczestniczył w spotkaniach, gdzie i kiedy się odbywały, jakie panowały zwyczaje przy stole.

4. WOLNE KRÓLA OBIERANIE, CZYLI O WOLNYCH ELEKCJACH

Wokół wolnych elekcji narosło wiele mitów i potocznych sądów. Za twórcami Konstytucji 3 maja powtarzamy, że „doznane klęski bezkrólewiów, periodycznie rząd wywracających (...) wskazały roztropności naszej oddanie tronu polskiego prawem następstwa”. Czy rzeczywiście wolne elekcje były największym błędem ustrojowym Rzeczypospolitej? A może to właśnie zapis w Konstytucji był krokiem wstecz? Przecież nieco wcześniejsza, a obowiązująca po dziś dzień konstytucja amerykańska, oddaje władzę w ręce kadencyjnego prezydenta. Podczas lekcji uczniowie poznają dzieje, przebieg i skutki wolnych elekcji. Zastanowią się również nad ogólną oceną „wolnego króla obierania” z perspektywy historycznej.

5. WŁOSKI BAROK NA POLSKIM DWORZE

lekcja na wystawie czasowej Dolabella. Wenecki malarz Wazów

Na czas panowania dynastii Wazów przypada rozkwit baroku w Polsce. Królowie z dynastii Wazów zasłynęli ze swojego doskonałego gustu artystycznego, mieli wysokie wymagania estetyczne względem dzieł sztuki, posiadali szerokie kontakty z artystami europejskimi, posiadali godną podziwu kolekcję dzieł sztuki szczycili się też swoim mecenatem. I właśnie wokół sztuki skupił się ich mecenat artystyczny. W swoim zamiłowaniu do sztuki kontynuowali godnie dzieło Jagiellonów. Na lekcji postaramy się prześledzić rolę mecenatu Wazów dla rozkwitu baroku w Polsce na przykładzie twórczości Tomasza Dolabelli – weneckiego mistrza, sprowadzonego na królewski dwór, który w niezwykły sposób połączył wybitne osiągnięcia sztuki weneckiej z narodowym folklorem sztuki polskiej.

Podczas rezerwacji zajęć prosimy o dopisek "online" przy tytule.