Kurs rysunku i malarstwa

Pracownia Działań Muzealnych zaprasza na kurs malarstwa i rysunku:

Piękno anatomii Studium postaci z modela

8,  15, 22, 29 marca oraz 5 kwietnia 2018 r.

Spotkania (w dwóch grupach) odbywać się będą

w pracowni plastycznej pałacu pod Blachą

w godz. 9.3011.30 (grupa I) oraz 12.0014.00 (grupa II).

Prowadzenie: artysta plastyk Lech Żurkowski

Zapewniamy potrzebne materiały plastyczne. Jedynie w przypadku drogich podobrazi pobierane będą dodatkowe niewielkie opłaty.

Nie wymagamy wcześniejszych doświadczeń plastycznych.

Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej pałacu Pod Blachą.

Opłata za zajęcia: 150 za cykl (6 zajęć), płatność w kasie Zamku przed zajęciami.