Kurs rysunku i malarstwa

Pracownia Działań Muzealnych zaprasza na kurs malarstwa i rysunku pt.:

Sztuka starannego malarstwa

4, 11, 18, 25 października oraz 8 listopada 2018 r.

Spotkania (w dwóch grupach) odbywać się będą

w pracowni plastycznej pałacu pod Blachą

w godz. 9.3011.30 (grupa I) oraz 12.0014.00 (grupa II).

Prowadzenie: artysta plastyk Lech Żurkowski

oraz Agnieszka Lichacz i Jan Daniel Artymowski.

Zapewniamy potrzebne materiały plastyczne. Jedynie w przypadku drogich podobrazi pobierane będą dodatkowe niewielkie opłaty.

Nie wymagamy wcześniejszych doświadczeń plastycznych.

Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej pałacu Pod Blachą.

Opłata za zajęcia: 150 za cykl (5 zajęć), płatność w kasie Zamku przed zajęciami.