Kurs rysunku i malarstwa

Pracownia Działań Muzealnych zaprasza na kurs malarstwa i rysunku:

Kolory wiosny. Akwarela, pastel

9, 16, 23, 30 marca oraz 6 kwietnia 2017 r.

Spotkania (w dwóch grupach) odbywać się będą

w pracowni plastycznej pałacu pod Blachą

w godz. 9.3011.30 (grupa I) oraz 12.0014.00 (grupa II).

Prowadzenie: artysta plastyk Lech Żukrowski

Zapewniamy potrzebne materiały plastyczne. Jedynie w przypadku drogich podobrazi pobierane będą dodatkowe niewielkie opłaty.

Nie wymagamy wcześniejszych doświadczeń plastycznych.

Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej pałacu Pod Blachą.

Opłata za zajęcia: 150 za cykl (5 zajęć), płatność w kasie Zamku przed zajęciami.

Nowy kurs malarstwa i rysunku:

Transparentnie czy kryjąco, czyli partytura obrazu

13, 20, 27 kwietnia oraz 4 i 11 maja 2017 r.

Spotkania (w dwóch grupach) odbywać się będą

w pracowni plastycznej pałacu pod Blachą

w godz. 9.3011.30 (grupa I) oraz 12.0014.00 (grupa II).

Prowadzenie: artysta plastyk Lech Żukrowski

Zapewniamy potrzebne materiały plastyczne. Jedynie w przypadku drogich podobrazi pobierane będą dodatkowe niewielkie opłaty.

Nie wymagamy wcześniejszych doświadczeń plastycznych.

Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej pałacu Pod Blachą.

Opłata za zajęcia: 150 za cykl (5 zajęć), płatność w kasie Zamku przed zajęciami.