Kurs rysunku i malarstwa

Kurs rysunku i malarstwa:

10, 17, 24, 31 stycznia oraz 7 lutego 2019 r. – Od matrycy do odbitki. Techniki graficzne


14, 21, 28 lutego oraz 7, 14 marca 2019 r. – Śladami Wyspiańskiego. Pastel sucha i mokra

21, 28 marca oraz 4, 11, 18 kwietnia 2019 r. – Kolor, walor, emocje. Malarstwo akrylowe


Spotkania (w dwóch grupach) odbywać się będą w pracowni plastycznej pałacu pod Blachą

w godz. 9.3011.30 (grupa I) oraz 12.0014.00 (grupa II).

Wstęp: na podstawie karnetu w cenie 150 zł.

Prowadzenie: artysta plastyk Lech Żurkowski oraz Agnieszka Lichacz i Jan Daniel Artymowski

Zapewniamy potrzebne materiały plastyczne. Jedynie w przypadku drogich podobrazi pobierane będą dodatkowe niewielkie opłaty.

Nie wymagamy wcześniejszych doświadczeń plastycznych.