Kurs rysunku i malarstwa

Pracownia Działań Muzealnych zaprasza na kurs malarstwa i rysunku:

Chmurne pejzaże wiosny
Techniki kryjące. Olej.

18 i 25 maja oraz 1, 8 i 22 czerwca 2017 r.

Spotkania (w dwóch grupach) odbywać się będą

w pracowni plastycznej pałacu pod Blachą

w godz. 9.3011.30 (grupa I) oraz 12.0014.00 (grupa II).

Prowadzenie: artysta plastyk Lech Żukrowski

Zapewniamy potrzebne materiały plastyczne. Jedynie w przypadku drogich podobrazi pobierane będą dodatkowe niewielkie opłaty.

Nie wymagamy wcześniejszych doświadczeń plastycznych.

Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej pałacu Pod Blachą.

Opłata za zajęcia: 150 za cykl (5 zajęć), płatność w kasie Zamku przed zajęciami.