Królewska szkoła online

 
       
  •  

Królewska szkoła online

Uczymy po królewsku

Serdecznie zapraszamy na interaktywne zajęcia online prosto z Zamku Królewskiego  w Warszawie. Są one odpowiedzią na rosnącą potrzebę kontaktu z kulturą i sztuką bez wychodzenia z domu i tradycyjnego korzystania z lekcji w szkole. Dzieci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a edukator, utrzymujący stały kontakt z grupą,  w interesujący sposób prezentuje wybrany przez Państwa temat.

Poprzez nasze lekcje, odbywające się w programie zoom, chcemy dotrzeć do klas nie tylko  w całym kraju, ale także i poza jego granicami, ułatwiając kontakt z jedną z największych rezydencji królewskich w Polsce.

Mamy nadzieję, że nasza oferta okaże się atrakcyjna na każdym poziomie nauczania. Serdecznie zapraszamy!

W celu zapisu na lekcje prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia

Lekcje on-line kosztują 120 zł od klasy.

Pierwsze zajęcia dla szkoły – bezpłatne.


Tematy zajęć


Szkoła podstawowa

1. Król w ramie, na ścianie, kl. 2-3

Portret, czyli artystyczny wizerunek to sprawa bardzo ważna dla każdego króla. W czasach, kiedy nie istniała fotografia, królewska malarnia wykonywała tych portretów bardzo, bardzo wiele. Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, ile portretów miał król Stanisław August oraz jakiego rodzaju to były wizerunki, zapraszamy na zamkowe zajęcia online.

2. Canaletto w Warszawie, kl. 4-8

Canaletto to przydomek włoskiego malarza, Bernarda Belotta. Przybył on do Warszawy  z pięknej Wenecji i zaprzyjaźnił z królem Stanisławem Augustem. W Warszawie, na prośbę króla, namalował kilkadziesiąt obrazów, które znajdują się w zbiorach Zamku Królewskiego  w Warszawie. Jeżeli chcecie posłuchać opowieści na temat Sali Canaletta, gdzie znajdują się najpiękniejsze obrazy Belotta i dowiedzieć się co to jest weduta i sztafaż, to serdecznie zapraszamy na zamkowe zajęcia online.

3. Na królewskim dworze, kl. 4-8

Zamek Królewski w Warszawie to wspaniała, rozległa rezydencja królewska. Jak naprawdę wyglądało codzienne życie króla w tej wyjątkowej przestrzeni? Czy łatwo się żyło na królewskim dworze? Czym była etykieta dworska i ceremoniał? Na te i inne pytania poznacie odpowiedź podczas zamkowej lekcji online. Zapraszamy!

4. Salon artystyczny przy czwartkowym stole, kl. 6-8

Obiady czwartkowe to wyjątkowe spotkania, organizowane na wzór paryskich salonów literackich przez króla Stanisława Augusta, które gromadziły przy wspólnym stole literatów, naukowców i intelektualistów polskiego oświecenia. Rozmawiano o sztuce, literaturze i nauce przy wspaniałych potrawach królewskiego kuchmistrza. Spotkania wyjątkowe, bo przyczyniły się do rozkwitu polskiej kultury czasów oświecania.

5. "Mąż w mąż", czyli jak szlachta króla wybierała, kl. 6-8

Czy wiecie, że w Polsce już pod koniec XVI wieku każdy obywatel (szlachcic) uzyskał czynne i bierne prawo wyborcze? Mógł osobiście wybierać króla, a nawet sam kandydować na ten urząd. Z czego wynikała uprzywilejowana pozycja stanu szlacheckiego, na jakich zasadach przeprowadzano wolną elekcję, czym były artykuły henrykowskie i pacta conventa oraz jaki był bilans korzyści i strat z funkcjonowania elekcji viritim? Tego możecie się dowiedzieć uczestnicząc w zamkowej lekcji online. Zapraszamy do siedziby królów!

6. Srebrna Rzeczpospolita Wazów. Ludzie i państwo, kl. 6-8

Panowanie królów z dynastii Wazów nie zawsze było pod względem politycznym szczęśliwe dla Polski. Ale to również czas największych zwycięskich bitew oręża polskiego oraz  rozkwitu architektury, malarstwa, muzyki, teatru i opery. Na czym polegał ich artystyczny mecenat oraz model kierowania państwem, dowiecie się przybywając do siedziby Wazów w Zamku Królewskim w Warszawie w ramach lekcji online. Zapraszamy!

7. Na tropach antyku – Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie, kl. 8

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu to podstawa cywilizacji Europejskiej. Ustalone w tym czasie kanony piękna, inspirowały artystów wszystkich epok, i do dziś nie straciły na swojej atrakcyjności. Czy chcecie zobaczyć, w jaki sposób motywy, zaczerpnięte z antyku, wykorzystywane były na dworze Stanisława Augusta? Zapraszamy do pogłębienia wiedzy na ten temat,  podczas zamkowej lekcji online.


Szkoła ponadpodstawowa

1. "Wolne Króla obieranie", czyli o wolnych elekcjach

Wokół wolnych elekcji narosło wiele mitów i potocznych sądów. Za twórcami Konstytucji 3 maja powtarzamy iż (…) doznane klęski bezkrólewiów, periodycznie rząd wywracających (...) wskazały roztropności naszej oddanie tronu polskiego prawem następstwa. Czy rzeczywiście wolne elekcje były największym błędem ustrojowym Rzeczypospolitej? A może to właśnie zapis w Konstytucji był krokiem wstecz? Przecież nieco wcześniejsza,  a obowiązująca po dziś dzień konstytucja amerykańska, oddaje władzę w ręce kadencyjnego prezydenta. Podczas lekcji uczniowie poznają dzieje, przebieg i skutki wolnych elekcji. Zastanowimy się również nad ogólną oceną wolnego króla obierania z perspektywy historycznej.

2. Ze snopkiem w herbie, czyli o dynastii Wazów na tronie Polski

Czasy wazowskie w Polsce nazywa się srebrnym wiekiem, ale również mówi się o nich, jako o początku końca Rzeczypospolitej. Czy trzej władcy z tej dynastii zasługują na pomnik czy surową ocenę? A możne to, czego dokonali było maksimum tego, co mógł zrobić król  w systemie demokracji szlacheckiej? Podczas lekcji zostanie omówiona nie tylko historia polityczna naszego kraju, ale również rozwój kultury, sztuki, a także okres panowania dynastii polskich Wazów. Zapraszamy na spotkanie online.

3. "We czwartek obiad uczony" – prawdy i mity o słynnych obiadach czwartkowych

Stanisław August w czasach swojego panowania organizował na wzór paryskich salonów literackich spotkania popularnie zwane obiadami czwartkowymi. Zapraszani na nie polscy intelektualiści cenili wspaniałą kuchnię królewskiego kucharza, za prawdziwą ucztę uznając jednak przede wszystkim strawę duchową. Celem spotkań były rozmowy dotyczące sztuki, nauki, literatury. Wywarły one znaczący wpływ na rozwój kultury w Polsce. Popularność
tematu, jakim są obiady czwartkowe, spowodowała, że powstało wiele nieprawdziwych informacji, niestety powielanych. Kto uczestniczył w spotkaniach, gdzie i kiedy się odbywały, jakie panowały zwyczaje przy stole – o tym wszystkim porozmawiamy na lekcji.

4. Zainspirowani antykiem – Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu to podstawa cywilizacji europejskiej. Ustalone w tym czasie kanony piękna inspirowały artystów wszystkich epok, i do dziś nie straciły na swojej atrakcyjności. Zapraszamy do Sali Wielkiej, Zamku Królewskiego, gdzie pokażemy Wam, jak wykorzystywano motywy antyczne w czasach panowania ostatniego króla Polski. Zapraszamy na zajęcia online!