Cztery pory roku przy świecach

 
       
  • Balet Cracovia Danza, fot. Ilja Van de Pavert
  • Cracovia Danza, fot. Ilja Van de Pavert
  •  

Cztery pory roku przy świecach

Wyjątkowe spotkania łączące wykład z krótkim koncertem lub pokazem tańca dawnego oraz lampką wina, a wszystko w blasku płonących świec. Taka formuła pozwala na dłuższe rozmowy i dyskusje wśród publiczności. Dodatkową tradycją tych spotkań jest to, że osoby je prowadzące i artyści występują w strojach wzorowanych  na modzie minionych epok. Zimowe spotkanie będzie. powiązane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości i wystawą Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej. Kolejne wieczory wpiszą się w jubileuszowy Rok Wazowski 2019 jako atrakcyjny komentarz do dwóch ekspozycji czasowych: Rządzić i olśniewać. Klejnoty i biżuteria w XVI i XVII w. w Polsce oraz Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka. Z tej okazji przeniesiemy się w czasie do XVII w., kiedy urządzano w Zamku słynne rauty i koncerty dworskie.


Wstęp: na podstawie biletu w cenie 20 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy)


31 maja 2019 r., godz. 18.00 – wiosenne spotkanie towarzyszące wystawie Rządzić i olśniewać. Klejnoty i biżuteria w XVI i XVII w. w Polsce

Program:

  • wykład Potęga złota. Klejnoty w monarchii Jagiellonów i Wazów, dr hab. Ewa Letkiewicz

Blask złota i drogich kamieni oznaczał w czasach Jagiellonów i Wazów prestiż oraz władzę. Konotacje te wynikały z faktu, iż cenne kruszce i lśniące kamienie należały do materiałów rzadkich, trudno dostępnych, kosztownych, przy tym pięknych i niezniszczalnych. Nie tylko jednak z tych względów były one dobrami szczególnie pożądanymi na monarszych dworach. Ich fizyczne, estetyczne i fiskalne właściwości sprawiły bowiem, że w ciągu wieków klejnoty zyskały rozbudowane znaczenia kulturowe, polityczne i społeczne. Stały się użytecznym narzędziem w rękach osób zajmujących dominujące pozycje na szczytach władzy. Z tych też względów gromadzenie złota było nie tylko ich przywilejem, ale i koniecznością. Skarbce pełne złota dowodziły nie tylko indywidualnego prestiżu, ale również pozycji dynastii i państwa.

Dr hab. Ewa Letkiewicz – historyczka sztuki, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Sztuki Wydziału Artystycznego UMCS. W pracach badawczych zajmuje się sztuką nowożytną i jej miejscem w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem biżuterii w kontekście polskim, zachodnioeuropejskim, światowym. Jest autorką trzech książek i ponad stu artykułów.

  • koncert duetu skrzypcowo-gitarowego: Katarzyna Doliwa-Dobrowolska, Dariusz Borowski-Krać (Sala Koncertowa)

Muzycy zaprezentują przede wszystkim muzykę baroku. Usłyszymy m.in. Arię na strunie G Johanna Sebastiana Bacha, Kanon Johanna Pachelbela, Adagio Tomasa Albinoniego, jak i mniej znaną, ale równie znakomitą literaturę muzyczną z XVI/XVII w. w aranżacji na skrzypce z towarzyszeniem gitary.

Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Od 20 lat pełni funkcję pedagoga i kierownika sekcji smyczkowej, gitary i harfy w Gdyńskiej Szkole Muzycznej, równocześnie koncertując.

Dariusz Borowski-Krać – absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku i pedagog w Szkole Muzycznej I i II st. w Gdyni oraz Państwowej Szkole Muzycznej i II st. w Słupsku.

Bilety upoważniają do wstępu na wystawę Rządzić i olśniewać. Klejnoty i biżuteria w XVI i XVII w. w Polsce.


waza

22 listopada 2019 r. godz. 18.00 - jesienny wieczór przy świecach na wazowskim zamku

Program:

  • koncert: Tańce i balety na balu królowej Ludwiki Marii – Balet Cracovia Danza
  • wykład: Jutrzenka na chmurze wstępuje do nieba, a Kupidyn za nią leci. Jak wyglądały przedstawienia w teatrze Władysława IV w Zamku Królewskim - Iwona Libucha
  • lampka wina


Tańce i balety na balu królowej Ludwiki-Marii

Tancerze Baletu Cracovia Danza pokażą tańce polskie, włoskie i francuskie tańczone na balu królewskim w poł. XVII wieku. Tancerze przebrani za dworzan wprowadzą widzów w atmosferę balu na dworze polskim za czasów panowania Władysława IV i Marii-Ludwiki Gonzagi. W trakcie tańców towarzyskich nie zabraknie popisów baletowych z repertuaru baletmistrzów francuskich, odtworzonych z oryginalnych choreografii. Program prezentuje narodziny stylu barokowego w tańcu i początki baletu francuskiego w Polsce, które zawdzięczamy obecności i mecenatowi królowej Marii-Ludwiki.

Iwona Libucha – teatrolog, tłumacz i kustosz z Zamku Królewskiego opowie o barokowych przedstawieniach i baletach w teatrze króla Władysława IV, który znajdował się w południowym skrzydle wazowskiego Zamku.

Bilet upoważnia do wstępu na wystawę Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka.