Cykle edukacyjne

Szlakiem Orientalnych Opowieści

W pałacu Pod Blachą znajduje się, jedna z najcenniejszych na świecie, kolekcja Kobierców Wschodnich z daru Teresy Sahakian. W tajemniczej atmosferze Orientu proponujemy rodzicom i dzieciom udział w cyklu zajęć przeznaczonych specjalnie dla nich. Nasza oferta obejmuje: warsztaty muzyczne, plastyczne, prezentację orientalnych baśni i legend, spotkania z muzykami oraz wizyty autorów książek dla dzieci. Naszym zamysłem jest wspólne działanie dorosłych i dzieci.

Barwy Orientu

Wystawa Kobierców Wschodnich z kolekcji Teresy Sahakian w pałacu Pod Blachą jest miejscem spotkań z kulturą i sztuką Bliskiego Wschodu. W wybraną niedzielę miesiąca, w godzinach 15.00 – 17.00, odbywają się tu koncerty muzyki orientalnej, spotkania z podróżnikami, pokazy slajdów, prelekcje oraz spotkania literackie. Do udziału w cyklu serdecznie zapraszamy osoby dorosłe, które pragną odkrywać bogactwo Orientu w wyjątkowej atmosferze.


Godzina ze sztuką w Zamku


Spotkania te są pomysłem na ciekawe spędzenie czasu i nietypowe poznanie zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Proponujemy, by zamiast szybko biec przez sale muzealne, zatrzymać się na dłużej przy wybranych dziełach z zamkowej kolekcji. Jest wówczas czas na pytania oraz rozmowę o najcenniejszych i najbardziej interesujących obiektach, które często umykają naszym oczom przy zbyt pośpiesznym zwiedzaniu.


Spotkania ze sztuką i historią

Cykl spotkań prowadzonych przez pracowników i współpracowników Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego. Celem cyklu jest przybliżenie najcenniejszych dzieł sztuki z zamkowej kolekcji i pomoc w odkryciu tych, które – mimo, że ciekawe i wartościowe – nie są dostępne szerokiej publiczności. Każde ze spotkań składa się z krótkiego wykładu oraz – ewentualnie – zwiedzania fragmentu ekspozycji.


ZAMEK, czyli Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora

Zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, podczas których poznają one fascynujących dzieł sztuki, które były świadkami przeszłości, a także wykonają prace plastycznych związane z danym tematem. Uczestnicy mogą uzyskać dyplom ukończenia Akademii (wymagana obecność na przynajmniej 6 zajęciach).


Szkatułka księżniczki, skarb królewicza spotkania dla najmłodszych

Cykl zajęć przeznaczonych dla dzieci w wieku 3–6 lat, wprowadzający najmłodszych w świat zamkowych tajemnic, zagadek i niespodzianek. Gdzie mieszkała księżniczka? Gdzie król jadał obiad? Jak można namalować taaaki duży obraz? Wszystkie te i podobne pytania traktujemy z należytą powagą.Zamkowe spotkania literackie

Cykl spotkań literackich prowadzonych przez dr Katarzynę Buczek. Każde z nich inspirowane jest zamkowymi zbiorami sztuki i składa się z krótkiego wprowadzenia oraz prezentacji tekstów literackich w wykonaniu aktorów Teatru Atlantis: Barbary i Jacka BursztynowiczówMuzealne inspiracje

Cykl comiesięcznych sobotnich warsztatów muzealnych dla uczestników indywidualnych (zwłaszcza seniorów). Proponujemy zwiedzanie fragmentu ekspozycji i aktywne uczestnictwo w zajęciach twórczych.


Informacje o aktualnych terminach i tytułach zajęć
w ramach wyżej wymienionych cykli
można uzyskać także w Punkcie Informacji zamkowej
22 35 55 170.