W tym miesiącu

30 czerwca31 lipca 2018 r. – 18. Festiwal Ogrody Muzyczne


3 lipca 2018 r. – Koncert Warszawskiej Opery Kameralnej


4 lipca 2018 r. – Koncert Warszawskiej Opery Kameralnej


5 lipca 2018 r. – Koncert Warszawskiej Opery Kameralnej


6 lipca 2018 r. – Król płaci i wymaga. Pozycja materialna elity artystycznej na dworze Stanisława Augusta – wykład towarzyszący wystawie Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety


8 lipca 2018 r. – Od sentymentalnej pasterki do cnotliwej republikanki. Historia robe en chemise w latach 1783 – 1800 wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym


14 lipca 2018 r. – XXV Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej


15 lipca 2018 r. – XXV Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej

15  lipca 2018 r. Herb Marcella Bacciarellego. nobilitacja czy indygenat? – wykład towarzyszący wystawie Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety


16-20 lipca 2018 r. – W świecie rozumu. Stanisław August i jego Oświecenie – cykl zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych


17 lipca 2018 r. – Portret Króla Jegomości – zajęcia dla dzieci w ramach akcji "Lato w Zamku"


22 lipca 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

22 lipca 2018 r. – "Królewski dar" – akcja honorowego oddawania krwi


24 lipca 2018 r. – Rycerze i ich świat – zajęcia dla dzieci w ramach akcji "Lato w Zamku"


31 lipca 2018 r. – Śladami warszawskich legend – zajęcia dla dzieci w ramach akcji "Lato w Zamku"