W tym miesiącu


"Darmowy listopad w rezydencjach królewskich 2018"


3 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy


4 listopada 2018 r. – „A uczone obiady? Znasz to może imię…”. Obiady czwartkowe pod patronatem króla Stanisława Augusta i kucharza Paula Tremo – wykład z cyklu Miejsce przy królewskim stole

4 listopada 2018 r. - V Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego – koncert


8 listopada 2018 r. – „Poszli nasi w bój bez broni”. Generał Romuald Traugutt – dyktator i męczennik, czyli spór o sens i znaczenie Powstania Styczniowego – wykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego

8 listopada 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciemspotkanie dla nauczycieli języka polskiego


od 10 listopada 2018 r. – Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej – wystawa

logo

10 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

10 listopada 2018 r. – Mocarz i jego syn, czyli August II August III na tronie polskim – zajęcia dla dzieci z cyklu Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora

10 listopada 2018 r. – Spojrzenie człowieka niepotrzebnego, Iwan Turgieniew i inni – wydarzenie z cyklu Zamkowe spotkania literackie


11 listopada 2018 r. – "Niepodległa do Hymnu" – wspólne śpiewanie hymnu państwowego na placu Zamkowym


15 listopada 2018 r. – „Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały”. Ruch strzelecki w okresie zaborów i Legionów I wojny światowej. Spór o drogę do niepodległości – Piłsudski, Dmowski i ich sojusznicy. Zjednoczenie czy wyzwolenie ziem polskich? – wykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego

15 listopada 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciemspotkanie dla nauczycieli języka polskiego


16 listopada 2018 r. – Kasprowy, Krokiew, klister, śnieg i parafina. To i owo o narciarstwie międzywojennym – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


17 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

17 listopada 2018 r. – Jedzie, jedzie na Kasztance... – spotkania dla najmłodszych z cyklu Szkatułka księżniczki, skarb królewicza

17 listopada 2018 r. – Fotomanipulacje w obraziewarsztaty fotograficzne

17 listopada 2018 r. – Koncert Niguny spotkanie z cyklu Barwy Orientu

17 listopada 2018 r. – 100 lat niepodległej Polski. 95 lat Polskiej YMCA – koncert


18 listopada 2018 r. – Botanika Wschodu, jak utrwalać wspomnienie lata - warsztaty z cyklu Szlakiem orientalnych opowieści

18 listopada 2018 r.Tożsamość narodowa w twórczości Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego spotkanie z cyklu Godzina ze sztuką

18 listopada 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

18 listopada 2018 r. – Moda i samochody, sztuka i politykaatrakcje towarzyszące wystawie Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


19-21 listopada 2018 r. – Międzynarodowa konferencja (Re)konstrukcja państwa a sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej 1918-2018


22 listopada 2018 r. – Koncert towarzyszący wystawie Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

22 listopada 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciem spotkanie dla nauczycieli języka polskiego


23 listopada 2018 r. – Józef Piłsudski w pierwszych dniach wolności – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


24 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

24 listopada 2018 r. – Biel i czerwień, czyli co można przekazać mocą symbolu – zajęcia z cyklu Muzealne inspiracje

24 listopada 2018 r. – Polska Opera Królewska

24 listopada 2018 r. – Moda przemija, styl pozostaje. O strojach II Rzeczypospolitej – zajęcia z cyklu Spotkania ze sztuką i historią


25 listopada 2018 r.  – Moda 100 lat temu – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym

25 listopada 2018 r. Triumf przysmaków i alegorii. Wielkie teatrum stołu koronacyjnego Stanisława Augustawykład z cyklu Miejsce przy królewskim stole (brak biletów)

25 listopada 2018 r.  – Targowisko Sztuki


29 listopada 2 grudnia 2018 r. – XXVII Targi Książki Historycznej