Digitalizacja

 
       
  •  

Udostępnienie zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie jest jednym z wieloletnich zadań muzeum w ramach projektu Digitalizacji zbiorów. Głównym celem rozpoczętego w 2011 r. projektu jest stworzenie jak najdokładniejszych kopii cyfrowych, zabezpieczających obiekty muzealne oraz upowszechnianie wiedzy o zgromadzonych zbiorach szerokiemu gronu odbiorców w domenie publicznej.

Część bogatej kolekcji prezentujemy w galerii obok, a do pełniejszego zapoznania się z naszymi zbiorami zapraszamy na stronę Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie. Prezentujemy elektroniczny katalog zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, zachęcając do zapoznania się z jedną z najcenniejszych kolekcji sztuki w Polsce. Wybraliśmy ponad tysiąc najbardziej charakterystycznych dla naszych zbiorów zabytków, reprezentujących różne dziedziny sztuki i najwyższą klasę artystyczną. Stanowią one reprezentatywną grupę dzieł sztuki nowożytnej polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Udostępniamy zarówno fotografie dzieł, które można oglądać we wnętrzach Zamku na naszej stałej ekspozycji, jak i te, których na co dzień nie pokazujemy ze względu na stan zachowania lub charakter ekspozycji (m.in. zbiory grafiki i rysunku). Elektroniczny katalog zbiorów zawiera fotografie zabytków i ich merytoryczny opis. Prezentujemy je w podziale na kategorie: Malarstwo, Rzeźba, Rysunek, Grafika, Meble, Ceramika, Szkło, Tkaniny, Metale, Zegary, Broń i uzbrojenie, Numizmaty i Archeologia.

Katalog on-line ma służyć przede wszystkim celom poznawczym i edukacyjnym. Chcielibyśmy za jego pomocą upowszechniać wiedzę o zbiorach naszego muzeum w sposób łatwy dla odbiorców.  Wizerunki zabytków są uzupełnione o opisy merytoryczne, prowadzone przez kustoszy muzealnych. Katalog będzie stale uzupełniany o nowe fotografie i teksty.

Serdecznie zachęcamy do częstego odwiedzania naszego serwisu
kolekcja.zamek-krolewski.plProjekt Digitalizacja zbiorów jest zadaniem realizowanym w ramach strategii muzeum na lata 2011 – 2015 oraz 2015 – 2020. Projekt podzielono na kilka etapów. W etapie I, w latach 2012– 2013,. powołano i wyposażono pracownię fotograficzną, stanowisko do skanowania zbiorów archiwalnych, dokonano konserwacji zbiorów, stworzono cyfrowe repozytorium zbiorów, usystematyzowano słowniki inwentarza elektronicznego i wdrożono instrukcję redakcyjną metadanych /kontrola terminologii/, zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną., przeprowadzono program pilotażowy digitalizacji i wdrożono procedury i instrukcję digitalizacji zbiorów.

W etapie II kontynuowano digitalizację zbiorów i rozwijanie infrastruktury technicznej, aby realizować cel nadrzędy projektu – ułatwienie dostępu do zasobów cyfrowych. Uzupełniono infrastrukturę techniczną, powołano kolejne dwa stanowiska do skanowania, kontynuowano konserwację. Celem nadrzędnym były prace nad witryną internetową Kolekcja Zamku Królewskiego.

Etap III (2015) to kontynuacja konserwacji i digitalizacji (muzealiów, wnętrz zamkowych) oraz główny cel – sukcesywne udostępnienie zasobów cyfrowych w domenie publicznej na użytek własny, bądź komercyjny. Planowana jest rozbudowa serwisu Kolekcja, która będzie umożliwiała wykorzystywanie fotografii cyfrowej do tworzenia „własnych projektów” oraz umożliwi składanie zamówień na fotografie ze zbiorów Zamku. Do realizacji digitalizacji zbiorów zamkowych, w 2011 r., został powołany specjalny zespół pod kierownictwem p. Aldony Modrzewskiej. Po wykonaniu pierwszych zadań (przygotowanie infrastruktury i organizacja kadry niezbędnej do przeprowadzenia procesu) nastąpił niezwykle satysfakcjonujący okres bieżącego zarządzania procesem digitalizacji (wykonanie harmonogramu digitalizacji, zgodnie z wewnętrznymi procedurami i regulaminem). Oprócz stałego trzonu zespołu (kierownika projektu, jego zastępcy, informatyka oraz dwóch fotografów), w pracę nad projektem zaangażowani są przedstawiciele wszystkich działów Zamku: konserwatorzy, kustosze, pracownicy Działu Promocji, Marketingu, Działu Prawnego, Finansów i Księgowości, brygady transportowej oraz Działów Technicznych.

Projekt digitalizacji zbiorów współfinansowany przez

MKiDN w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+

logo1logo2logo3