Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Na czele Zamku Królewskiego stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zamku, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, zgodnie z rozdziałem 4 § 7 Statutu Zamku Królewskiego.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1.   Pierwszy Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania,
2. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Edukacji, Muzealnych i Zbiorów – w zakresie kierownictwa merytorycznego w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, dotyczących wystaw i publikacji naukowych;
3.   Sekretariat Dyrektora.
  • Udostępniający: Damian Dąbrowa (Squiz)
  • Wytwarzający:
  • Czas udostępnienia: 2014-04-22 15:43:02
  • Czas wytworzenia: 2013-05-13 06:47:20
  • Czas modyfikacji: 2014-05-13 16:34:27