Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Na czele Zamku Królewskiego stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zamku Królewskiego, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, zgodnie z § 7 Regulaminu Organizacyjnego.Dokumenty do pobrania

  • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
  • Wytwarzający: Artur Sadzewski
  • Czas udostępnienia: 2014-04-22 15:43:02
  • Czas wytworzenia: 2013-05-13 06:47:20
  • Czas modyfikacji: 2015-05-05 11:13:26