Praca

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osób do pracy

w SZATNI

miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Pl. Zamkowy 4

Zakres czynności:

 • obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie,
 • praca w okresie 10.11.2018–31.03.2019 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 07/11/2018 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „szatnia”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTY DS. PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

w Dziale Inwestycji

Zakres czynności:

 • nadzór i kontrola nad dokumentacją budowlaną: archiwalną i nowo odbieraną,
 • współpraca z wykonawcami na etapie prowadzenia inwestycji budowlanych,
 • współpraca z pozostałymi komórkami Zamku w zakresie realizowanych zadań oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne, mile widziane wykształcenie wyższe,
 • udokumentowana wiedza ze znajomości przebiegu procesu inwestycyjnego i budowlanego,
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
 • umiejętność czytania i sprawdzania dokumentacji kosztorysowej,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu Microsoft Office,
 • mile widziana obsługa programu AutoCAD oraz NormaPro,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność i dokładność w działaniu.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 06/11/2018 r.

na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „inwestycje”

lub na adres:

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy

na stanowisko: SPECJALISTY

w Centrum Informacji o Zamku – Biurze Prasowym

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe na kierunku filologia polska, public relations lub dziennikarstwo;
 • doświadczenie w zakresie profesjonalnej redakcji tekstów (rekomendacja od poprzednich pracodawców lub kopia publikacji);
 • umiejętność przygotowania tekstów dla mediów, z wykorzystaniem standardów stosowanych dla tej grupy odbiorców;
 • umiejętność budowy struktury informacji z przeznaczeniem na zamkową stronę www;
 • umiejętność tworzenia krótkich spotów reklamowych;
 • biegła obsługa komputera: pakietu MS Office (Microsoft Word – edytor tekstu; pożądane: MS Excel, MS Power Point);
 • znajomość obsługi platform CMS;
 • znajomość programów do montażu filmów;
 • umiejętność sprawnej aktualizacji i selekcji materiałów przeznaczonych do publikacji w formie komunikatów prasowych i na stronę www;
 • znajomość specyfiki komunikacji portali społecznościowych;
 • motywacja do działania i ukierunkowanie na sukces instytucji;
 • komunikatywność, otwartość na zmiany i dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu;
 • znajomość języka obcego (preferowany jęz. angielski) na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyobraźni;
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy interdyscyplinarnej.

Podstawowe obowiązki:

 • profesjonalna redakcja tekstów publikowanych na zamkowej stronie internetowej, portalach społecznościowych i wykorzystywanych w komunikatach dla mediów (w języku polskim i angielskim);
 • gromadzenie informacji o kompleksowej działalności Zamku i pośredniczenie
  w ich przekazywaniu przedstawicielom mediów (informacja bezpośrednia, mailing, pakiety prasowe na zamkowej stronie www);
 • wykorzystywanie w polityce informacyjnej unikalności oferty Zamku, bogactwa kolekcji, różnorodnej, wielostronnej działalności, historycznych uwarunkowań, miejsca spotkań o charakterze państwowym i międzynarodowym;
 • selekcja tematyczna informacji o działalności bieżącej Zamku oraz wiadomości na temat jego historii, zbiorów, zasobów Fundacji oraz działalności inwestycyjno-remontowej;
 • analiza monitoringu mediów i archiwizowanie artykułów na temat Zamku;
 • współpraca z innymi działami Zamku w celu koordynacji i scentralizowania Informacji;
 • realizacja krótkich internetowych spotów reklamowych oraz firmowego videobloga;
 • przygotowanie do publikacji zamkowego newslettera;
 • udział w organizacji konferencji prasowych i recepcja mediów podczas spotkań prasowych;
 • współpraca z instytucjami kultury oraz agendami rządowymi w zakresie przekazywania wiedzy na temat działalności Zamku i udziału instytucji we wspólnych projektach kulturalnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę - pełny etat;
 • miejsce pracy: Warszawa;
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 22/10/2018 r. pod adresem: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „specjalista”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 • Udostępniający: Ola Nawarycz
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2018-10-26 14:06:37