Praca

Zamek Królewski w Warszawie ‒ Muzeum

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

INSPEKTORA

w DZIALE INWESTYCJI

Zakres czynności:

 • przygotowywanie procesu inwestycyjnego pod względem dokumentacji technicznej, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz nadzór nad prowadzonymi przez pion techniczny pracami budowlanymi,
 • współpraca z wykonawcami na etapie prowadzenia inwestycji budowlanych,
 • współpraca z pozostałymi komórkami Zamku w zakresie realizowanych zadań oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane wykształcenie wyższe techniczne,
 • udokumentowana wiedza ze znajomości przebiegu procesu inwestycyjnego i budowlanego,
 • znajomość ścieżki legislacyjnej przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń wymaganych w procesie budowlanym,
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
 • umiejętność czytania i sprawdzania dokumentacji kosztorysowej w programie Norma,
 • obsługa programu AutoCAD oraz NormaPro,
 • posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność i dokładność w działaniu.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 30/11/2019 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „INWESTYCJE”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz.  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
 10. podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Kierownika Biblioteki

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • Zarządzanie i organizacja pracy podległego działu,
 • Koordynacja pracy w zakresie opracowywania i gromadzenia księgozbioru,
 • Opracowanie starodruków i cimeliów,
 • Prowadzenie badań naukowych związanych z działalnością Zamku Królewskiego i jego donatorów,
 • Przygotowywanie i wygłaszanie wykładów w ramach działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki.

Od Kandydata na to stanowisko oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
 • Doświadczenia minimum 5 lata w pracy w bibliotece z księgozbiorem historycznym,
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem minimum 3 lata,
 • Doświadczenia w zakresie opracowania zbiorów (katalogowanie druków zwartych i czasopism),
 • Wiedzy w zakresie opisu rzeczowego (język haseł przedmiotowych, hasła wzorcowe),
 • Dobrej orientacji w zasadach gromadzenia zbiorów, znajomość rynku księgarskiego i antykwarycznego oraz źródeł bibliograficznych,
 • Doświadczenia w obsłudze programów bibliotecznych, preferowany Prolib
 • Doświadczenie w  kontaktach z czytelnikami i pracy w czytelni.
 • Znajomości języków: łacińskiego i angielskiego na średnim poziomie zaawansowania oraz mile widziana znajomość języka niemieckiego,

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę;
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 29/11/2019 r. na adres: rekrutacja@zamek-krolewski.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy

na stanowisku:

SPRZĄTACZKA/ KONSERWATOR POSADZEK

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Zakres czynności:

 • codzienne sprzątanie wyznaczonego rejonu,
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń (m.in. mycie luster, żyrandoli, odkurzanie kobierców, foteli),
 • dbanie o czystość i estetyczny wygląd toalet (m.in. serwisowanie wszystkich pojemników na mydło, papier, ręczniki itp.),
 • obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek,
 • zapewnienie czystości pomieszczeń w dni wolne od pracy i święta w ramach dyżurów,
 • obsługa uroczystości zamkowych (m.in. koncerty, wykłady).

Wymagania:

 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (sporadycznie) na wysokości powyżej 3 metrów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełny etat,
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 30/11/2019 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „sprzątaczka”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski Warszawie – Muzeum poszukuje osoby na stanowisko:

MONTER-KONSERWATOR w Dziale Sanitarnym

Zakres czynności:

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją, konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń sanitarnych (wentylacja i klimatyzacja) w Zamku oraz we wszystkich należących do niego obiektach.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne elektryczne, mile widziane o kierunku elektronika lub automatyka,
 • wiedza z zakresu automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji: klimatyzacji, wentylacji i węzłów cieplnych, mile widziana wiedza z zakresu instalacji sanitarnych, w tym chłodnictwa, instalacji cieplnych i wentylacji mechanicznych,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne „E1” w zakresie eksploatacji i instalacji urządzeń energetycznych,
 • mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne „E2”,
 • min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (automatyka przemysłowa) w zakresie: klimatyzacji, wentylacji, węzłów cieplnych, chłodnictwa,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • dobra znajomość komputera (w tym programów Word, Excel), czytanie projektów technicznych instalacji automatyki i instalacji sanitarnych,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • praca zmianowa zgodnie z harmonogramem – 12 h (7.30–19.30; 19.30–7.30),
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV z dopiskiem „MONTER-KONSERWATOR” do 30/11/2019 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl

lub:

Zamek Królewski w Warszawie Muzeum

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy

na stanowisku: Ogrodnik

Zakres obowiązków:

 • aktywna praca przy wszelkich czynnościach pielęgnacyjnych w ogrodach zamkowych (m.in. cięcie roślin, koszenie, utrzymanie czystości nawierzchni, opryski, nawożenie, sadzenie);
 • całoroczne dbanie o powierzone tereny zewnętrzne (także prace porządkowe);
 • formowanie i cięcie: drzew i krzewów (także ornamentów roślinnych);
 • wykonywanie drobnych prac budowlano - montażowych;
 • praca maszynami ogrodniczymi i ich podstawowa pielęgnacja.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe;
 • 2 – letnie doświadczenie w pracy w terenach zielonych lub ogrodach (doświadczenie w całorocznej uprawie zieleni);
 • podstawowa wiedza z zakresu chorób i szkodników roślin, rozpoznawania gatunków
  i odmian roślin, całorocznych czynności związanych z utrzymaniem zieleni;
 • dobra znajomość obsługi maszyn i urządzeń ogrodniczych;
 • podstawowa wiedza z dziedziny obsługi automatycznych systemów nawadniających;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 m oraz pracy z pestycydami;
 • zdolności manualne przy formowaniu roślin oraz komponowaniu nasadzeń kwiatowych;
 • samodzielność w organizacji zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowa o pracę - pełny etat;
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 20//12/2019 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ogrodnik”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2019-12-02 11:56:21