Praca

Zamek Królewski  w Warszawie - Muzeum

poszukuje osoby do pracy na stanowisku

sprzedawcy

miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Pl. Zamkowy 4

Zakres obowiązków:

 • obsługa klienta w sklepie muzealnym,
 • obsługa kasy fiskalnej i terminala,
 • dbałość o ekspozycję i utrzymywanie porządku w miejscu pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie w sprzedaży,
 • znajomość jęz. angielskiego,
 • komunikatywność, umiejętnośćpracy w zespole oraz pracy z klientem.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;
 • praca wg harmonogramu (w tym również soboty, niedziele i święta) w godzinach otwarcia Zamku dla publiczności
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 30/06/2018r. na adres: rekrutacja@zamek-krolewski.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie,
Pl. Zamkowy 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.


Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy

w SZATNI GŁÓWNEJ

miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Pl. Zamkowy 4

Zakres czynności:

 • codzienne sprzątanie rejonu Szatni Głównej oraz sal przyległych;
 • dbanie o estetyczny wygląd sprzątanego rejonu;.
 • obsługa szatni i toalet dla zwiedzających oraz dla gości uroczystości zamkowych;
 • obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek;
 • obsługa uroczystości zamkowych (koncerty, wykłady, lekcje muzealne).

Wymagania:

 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej oraz na wysokości do 3 metrów.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę - pełny etat;
 • praca jednozmianowa wg harmonogramu w wymiarze 8 godzin/ dziennie w godzinach:

– sezon zimowy między 7 - 16;

– sezon letni między 7 - 18, w piątki między 12-20;

 • praca w dni wolne, niedziele i święta – 3, 4 dni w miesiącu;
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 20/08/2018 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „szatnia”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2018-07-26 09:32:37