Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

Na czele Zamku Królewskiego stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zamku, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, zgodnie z rozdziałem 4 § 7 Statutu Zamku Królewskiego.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1.   Pierwszy Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania,
2. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Edukacji, Muzealnych i Zbiorów – w zakresie kierownictwa merytorycznego w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, dotyczących wystaw i publikacji naukowych;
3.   Sekretariat Dyrektora.
  • Udostępniający: Root User
  • Wytwarzający:
  • Czas udostępnienia: 2013-05-13 06:47:22
  • Czas wytworzenia: 2013-05-13 06:47:20
  • Czas modyfikacji: 2013-10-22 14:25:00